• Planera examen

  Planera examen

 • Ordna examen

  Ordna examen

 • Säkra kvalitén

  Säkra kvalitén

Examensmästarutbildning

Examensmästarutbildning ordnades fram till 31.12.2017. Från 1.1.2018 träder den nya yrkesutbildningen i kraft och därefter följer yrkesutbildningen i Finland Lag om yrkesutubildning 531/2017 och förordning om yrkesutbildning 673/2017  . Yrkesakademin  i Österbotten har av Utbildningsstyrelsen haft tillstånd att sedan mitten av 1990-talet utbilda examensmästare på svenska i Finland. YA! har utbildat över 450 examensmästare inom olika branscher. Hösten 2016 inleddes den sista examensmästarutbildningen och från 2018 ordnas nya former av personalfortbildning.

Utbildningsprogrammet bestod av följande delar:

 1. planering av anordnandet av en fristående examen, 8 sp
 2. anordnande av fristående examina enligt personlig tillämpning samt bedömning av kunnandet, 10 sp
 3. säkerställande av kvaliteten på examensverksamheten, 7 sp

MATERIALET SOM FINNS UNDER DE OLIKA KATEGORIERNA PLANERA EXAMEN, ORDNA EXAMEN, KVALITETSSÄKRING OCH FORTBILDNING UPPDATERAS INTE LÄNGRE.

Tack till alla er som jag har mött och fått gå med en bit på vägen tills du blirivt examensmästare.

Vasa den 8 januari 2018

Christel Holmlund-Norrén, utbildare

 
 • Examensmästaren är klippan
  i det fristående examenssystemet

  Examensmästare,
  examenskommissionsmedlem Carina Kekäle
 • Kunnande föder framgång

  Examensmästare,
  utbildningschef Elisabet Björk-Norrgård  
 • Examensmästarna garanterar kvaliteten
  i examensprocessen
  Examensmästare,
  utbildningsprogram 2012
 
 

Du som har studerat till examensmästare

Här fanns studiematerialet för dig. Webbsidan är uppbyggd utgående från Utbildningsstyrelsens utbildningsprogramm för Examensmästare (25 sp). Läs utbildningsprogrammet (2016).
 
Utbildningstiden var ca 1 år beroende av tidigare erfarenhet och kunnande. YA! ordnade utbildningsdagar, seminarier samt grupp- och personlig handledning. De uppgifter som gjordes utgick från arbetsplatsens verksamhet och hade som mål att utveckla både sakkunskapen om fristående examina och det sätt på vilket de förverkligades.
 
Utbildningen förutsatte beredskap till att delta i utbildningsdagar, handledning, självstudier och studier i smågrupper samt presentationer via nätet. De program och tjänster som användes i utbildningen introducerades under utbildningsdagarna och YA! förväntade sig att deltagaren aktivt och självständigt använde tekniska hjälpmedel i självstudierna.
 
Olika lärmiljöer användes. Du som inledde utbildningen hösten 2015 använde Google Classrom och Google+ och har ett eget G-Suite konto. Du som inledde utbildningen hösten 2016 använde Google plus och Google Drive. Google Drive användes för examensmästarstuderandes egna arbeten.
 
 
 

Du som är examensmästare!

Yrkesakademin i Österbotten har under övergången till den nya yrkesutbildningen 1.1.2018 stött dig som fungerat som examensmästare i Svenskfinland och  dig som på något annat sätt var relaterad till verksamheten med fristående examen.
 
Vi ville inspirera och medverka till att du var uppdaterad med senaste nytt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen. 

 

YRKESUTBILDNINGSREFORMEN OCH DEN NYA YRKESUTBILDNINGEN 1.1.2018

 • Facebookgruppen Examensmästare (sluten grupp) med över 250 medlemmar.

 Följ yrkesutbildningsreformen på Twitter #amisreformi