• Planera examen

  Planera examen

 • Ordna examen

  Ordna examen

 • Säkra kvalitén

  Säkra kvalitén

Examensmästarutbildning

Yrkesakademin i Österbotten har av Utbildningsstyrelsen tillstånd att sedan mitten av 1990-talet utbilda examensmästare på svenska i Finland. YA! har hittills utbildat över 400 examensmästare inom olika branscher. Hösten 2016 inleddes den sista examensmästarutbildningen och från 2018 ordnas nya former av personalfortbildning.

Utbildningsprogrammet består av följande delar:

 1. planering av anordnandet av en fristående examen, 8 sp
 2. anordnande av fristående examina enligt personlig tillämpning samt bedömning av kunnandet, 10 sp
 3. säkerställande av kvaliteten på examensverksamheten, 7 sp
 
 • Examensmästaren är klippan
  i det fristående examenssystemet

  Examensmästare,
  examenskommissionsmedlem Carina Kekäle
 • Kunnande föder framgång

  Examensmästare,
  utbildningschef Elisabet Björk-Norrgård  
 • Examensmästarna garanterar kvaliteten
  i examensprocessen
  Examensmästare,
  utbildningsprogram 2012
 
 

Du som studerar till examensmästare

Här finns studiematerialet för dig. Webbsidan är uppbyggd utgående från Utbildningsstyrelsens utbildningsprogramm för Examensmästare (25 sp). Läs utbildningsprogrammet (2016).
 
Utbildningstiden är ca 1 år beroende av tidigare erfarenhet och kunnande. YA! ordnar utbildningsdagar, seminarier samt grupp- och personlig handledning. De uppgifter som görs utgår från arbetsplatsens verksamhet och har som mål att utveckla både sakkunskapen om fristående examina och det sätt på vilket de förverkligas.
 
Utbildningen förutsätter beredskap till att delta i utbildningsdagar, handledning, självstudier och studier i smågrupper samt presentationer via nätet. De program och tjänster som används i utbildningen introduceras under utbildningsdagarna och YA! förutsätter att deltagaren aktivt och självständigt använder de tekniska hjälpmedlen i självstudierna.
 
Olika lärmiljöer används. Du som inledde utbildningen hösten 2015 använder Google Classrom och Google+ och har ett eget G-Suite konto. Du som inledde utbildningen hösten 2016 använder Google plus och Google Drive. Google Drive används för examensmästarstuderandes egna arbeten.
 
 
 

Du som är examensmästare!

Yrkesakademin i Österbotten stöder dig som fungerar som examensmästare i Svenskfinland och än dig som på något annat sätt är relaterad till verksamheten med fristående examen.
 
Vi vill inspirera och medverka till att du är uppdaterad med senaste nytt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen. 

 

YRKESUTBILDNINGSREFORMEN

 • Facebookgruppen Examensmästare (sluten grupp) med över 200 medlemmar.

 Följ yrkesutbildningsreformen på Twitter #amisreformi